Kiskunfélegyházai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium AM

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kiskunfélegyházi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium,Szakközépiskola és Kollégium
Székhely

metematika középiskolai tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2022.06.30. –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi utca 2/A.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakgimnáziumi osztályokban matematika tantárgy oktatása, érettségire történő felkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, matematika tanár,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Önéletrajz, diploma másolatok, erkölcsi bizonyítvány

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű Rugalmasság,terhelhetőség,jó kommunikácós képesség, csapatmunka,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, diploma másolatok, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 76/461-022 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskunfélegyházai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium AM címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi Sándor utca 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 145/2018 , valamint a munkakör megnevezését: metematika középiskolai tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunfélegyházai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium AM címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi u. 2/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 145/2018, valamint a munkakör megnevezését: metematika középiskolai tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Petőfi Sándor utca 2/A. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázatot kiíró fenntartja magának a jogot, hogy a pályáztatási folyamatot felfüggessze, megszakítsa vagy eredménytelennek nyilvánítsa bármiféle jogi és/vagy anyagi következmény nélkül.Az eljárás indoklás nélküli eredménytelenné nyilvánítása esetén a pályázó kárigényt semmilyen jogcímen nem érvényesíthet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 10.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.