Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény

Rendezvényszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Kossuth tér 12.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Rendezvények tervezése; rendezvények előkészítése; kapcsolatfelvétel a lehetséges előadókkal; rendezvények lebonyolítása; kapcsolattartás a kommunikációs tanácsadóval; rendezvényekhez szükséges meghívók, plakátok elkészíttetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, művelődési menedzser, rendezvényszervező,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        B kategóriás jogosítvány

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség

        Kiváló szintű szervezési készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz

        motivációs levél

        végzettséget igazoló dokumentumok másolatai

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 24.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 317/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Rendezvényszervező.         Postai úton, a pályázatnak a Integrált Könyvtár és Muzeális Gyűjtemény címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Kossuth tér 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 317/2018, valamint a munkakör megnevezését: Rendezvényszervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.hatvanymuzeum.net honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.