Budapesti Komplex Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Komplex Szakképzési Centrum Mándy Iván Szakközépiskolája és Szakiskolája

vendéglátóipari szakos pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 49-51.

Budapest, 1089 Budapest, Elnök utca 3.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakközépiskolai osztályokban elméleti tantárgyak tanítása. (Vendéglátó gazdálkodás és szakmai számítások) Nevelési-oktatási feladatok ellátása; ügyeleti tevékenység, tehetséggondozás. A munkakörrel kapcsolatos tervezési, szervezési és adminisztrációs feladatok elvégzése. Részvétel a szakmai munkaközösség munkájában.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, főiskolai szintű tanári vagy vendéglátó szakoktatói végzettség,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        hasonló, iskolai munkakörben eltöltött 3-5 év

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz

        Diploma, illetve egyéb végzettséget, szakképzettséget igazoló okiratok másolatai

        motivációs levél

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 24.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/1-333-8924 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18-05-00159 , valamint a munkakör megnevezését: vendéglátóipari szakos pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Komplex Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1211 Budapest, Tanműhely köz 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 18-05-00159, valamint a munkakör megnevezését: vendéglátóipari szakos pedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 26.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.