Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
EFOP Projektiroda

kommunikációs referens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2020. január 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Budapest, 1093 Budapest, Közraktár u. 34.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az én könyvtáram” Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek EFOP-3.3.3 -VEKOP/16-2016-00001 pályázat keretében kommunikációs referensi feladatok ellátása országos feladatellátási hatókörrel • Részvétel a PR kommunikáció kialakításában, megtervezésében, végrehajtásában. • Sajtóközlemények, nyilatkozatok szövegeinek összeállítása és szerkesztése • Kapcsolattartás a médiával, médiafigyelés és sajtóelemzés • A projekt kommunikációs eseményeinek szervezése, lebonyolítása • A különféle események, rendezvények lebonyolításában való részvétel. • A kommunikációs feladatokhoz kapcsolódó logisztikai folyamatok támogatása. • Részvétel a marketing anyagok előállításában. • A projekt honlapjára tartalmak előkészítése. • A projekt közösségi oldalainak szerkesztése. • A projektjelentésekhez adatok szolgáltatása, elemzések készítése, előírások szerint a kommunikációs tevékenység dokumentálása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        • Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet

        • Felhasználói szintű számítástechnikai ismeretek (MS Office, Adobe Photoshop)

        • 3 év szakmai tapasztalat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        • Középfokú angol nyelvtudás

        • Pályázatok megvalósításában szerzett munkatapasztalat, különös tekintettel EU-s társfinanszírozású projektekre

        • B kategóriás jogosítvány

        • Reklám vagy kommunikációs ügynökségi tapasztalat

        • Rendezvények lebonyolításában szerzett tapasztalat

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű szervező- és kommunikációs készség,

        Jó szintű Tárgyalási és prezentációs készség,

        Kiváló szintű önállóság és rugalmasság,

        Jó szintű problémamegoldó képesség,

        Kiváló szintű Gyors, hatékony és alapos munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        • részletes szakmai önéletrajz • végzettséget igazoló okirat(ok) másolata

        • három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (hiányában az igénylést igazoló feladó vevény másolata),

        • a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben kezeléséhez hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 8.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-EFOP-6485/2018 , valamint a munkakör megnevezését: kommunikációs referens.         Postai úton, a pályázatnak a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár címére történő megküldésével (1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: FSZEK-EFOP-6485/2018, valamint a munkakör megnevezését: kommunikációs referens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőre beérkezett, és a pályázati kiírásnak mindenben megfelelő pályázatok alapján a szakmai vezető dönt a kinevezésről. A pályázat eredményéről az érintettek írásbeli értesítést kapnak. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Budapest Főváros Önkormányzata honlapja - 2018. október 24.

        Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapja - 2018. október 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Pályázatok benyújtása: E-mailen az allaspalyazat@fszek.hu címen, a betöltendő munkakör és az azonosító szám FSZEK-EFOP-6485-1/2018., és a munkakör feltüntetésével, a megjelölt beadási határidőig. A munkáltatóval és a projekttel kapcsolatban további információ a www.azenkonyvtaram.hu honlapon szerezhető be.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.