Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal
Pusztaföldvári Kirendeltség

pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. sz. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör

Ellátandó feladatok:

Az államháztartás rendje szerinti önkormányzati számviteli, pénzügyi, gazdálkodási és könyvvezetési feladatok végrehajtása. Az önkormányzati vagyonkataszter, tárgyi eszköz nyilvántartás vezetése, naprakész állapotban tartása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi igazgatási feladatok, gazdálkodással kapcsolatos feladat- és hatáskörök.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középiskola/gimnázium,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, pénzügyi-számviteli képesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        45/2012. (III.20.) Korm. rendelet I. sz. melléklete szerint elkészített önéletrajz

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolás arra vonatkozóan, hogy megkérésre került

        Végzettséget igazoló okiratok egyszerű másolata

        Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy az elbírálásban résztvevők teljes pályázati anyagba betekinthetnek

        Nyilatkozat a vagyonnyilatkozati kötelezettség teljesítésének vállalására vonatkozóan

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-68-422-000 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3255/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző .         Postai úton, a pályázatnak a Csanádapácai Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (5662 Csanádapáca, Szent Gellért út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3255/2018., valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5919 Pusztaföldvár, Rákóczi utca 66. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltatói jogkör gyakorlója az érvényes pályázatok közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kiírásra kerülnek az eljárásból, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek, nem csatolják a szükséges iratokat, továbbá késve küldik el a pályázatukat. A pályázat kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. A kinevezéskor 6 hónap próbaidő kikötésére kerül sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 11.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató szolgálati lakást nem tud biztosítani.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pusztafoldvar.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.