Rábatamási Közös Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Rábatamási Közös Önkormányzati Hivatal

Pénzügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű Gyed idejére –ig tartó közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9322 Rábatamási, Szent István utca 42.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 19. pontja szerinti pénzügyi és számviteli feladatkör

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Pénzügyi ügyintézői feladatok

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Gazdasági középiskolai végzettség; vagy középiskolai végzettség és gazdaságtudományi, statisztikai, banki ügyintézői, informatikai, műszaki, logisztikai, menedzserasszisztens szakképesítés.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Mérlegképes könyvelő szakképesítés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        45/2012. (III.20.) Kormány rendelet 1. sz. melléklet szerinti önéletrajz,

        Nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyag tartalmát és személyes adatait a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhessék.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 96/282-335 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rábatamási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9322 Rábatamási, Szent István utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RT/418-2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Rábatamási Közös Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (9322 Rábatamási, Szent István utca 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: RT/418-2/2018., valamint a munkakör megnevezését: Pénzügyi ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Győr-Moson-Sopron megye, 9322 9322 Rábatamási, Szent István utca 42. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.rabatamasi.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat kiírója hat hónap próbaidőt köt ki, illetőleg a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 25.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.