Hagyományok Háza

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hagyományok Háza
Gazdálkodási Főosztály

főosztályvezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 , Corvin tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az Intézmény jogszabályoknak megfelelő gazdálkodási folyamatainak kidolgozása, a gazdasági szervezeti működés belső szabályozottságának megteremtése és fenntartása. A Gazdasági Igazgatóság alá tartozó szervezeti egységek tevékenységének koordinálása, a HR, munkaügyi, pénzügyi és számviteli folyamatok irányítása és ellenőrzése. A gazdálkodási folyamatokban észlelt rendszerszerű hiányosságok és rendellenességek vizsgálata, a változások követése. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 150.§ (2) bekezdése szerinti kötelezettségek ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés,

        főiskola, mérlegképes könyvelői szakképesítés

        gazdasági területen szerzett - legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

        vezetői területen szerzett - legalább 1-3 év vezetői tapasztalat

        gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)

        gyakorlott szintű számviteli/ pénzügyi szoftverismeret

        vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

        erkölcsi bizonyítvány

        magyar állampolgárság

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        EOS gazdálkodási rendszer ismerete

        mérlegképes könyvelői végzettség államháztartási szakon

Elvárt kompetenciák:

        önálló, felelősségteljes munkavégzés,

        jó kommunikációs készség,

        precizitás,

        megbízhatóság,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        részletes szakmai fényképes önéletrajz

        végzettséget igazoló okmányok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 18.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hagyományok Háza címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1049-20/2018 , valamint a munkakör megnevezését: főosztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Hagyományok Háza címére történő megküldésével (1011 Budapest, Corvin tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1049-20/2018, valamint a munkakör megnevezését: főosztályvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. Valamennyi, érvényes – a jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételeknek hiánytalanul megfelelő, elektronikus úton, határidőben érkezett pályázatok eredményéről az elbírálás határidejétől számított 8 napon belül kapnak írásbeli értesítést az érintettek.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hagyományok Háza honlapja - 2018. október 22.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.