Wass Albert Könyvtár és Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Wass Albert Könyvtár és Múzeum

múzeumpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8300 Tapolca, Templom-domb 8.

Veszprém megye, 8300 Tapolca, Batsányi utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Múzeumpedagógiai foglalkozások tervezése, szervezése valamint közművelődési programok előkészítése, lebonyolítása. Kapcsolattartás a település és a járás óvodáival, iskoláival, egyéb intézményeivel. Részvétel pályázatok elkészítésében és lebonyolításában múzeumi témakörben. A kiállításokhoz kapcsolódó rendezvények megszervezése, azokon aktív közreműködés, tárlatvezetés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, pedagógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        Jó kommunikációs készség, kiváló pedagógiai érzék, kreativitás, precizitás, önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Motivációs levél

        Fényképes szakmai önéletrajz

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány (mely igazolja azt is, hogy nem áll foglalkozás gyakorlásától való eltiltás hatálya alatt), illetve az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről szóló postai feladószelvény másolata

        Nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy pályázati anyagának tartalmát és személyes adatait a pályázati elbírálásban résztvevők megismerhetik és kezelhetik

        Szakképzettséget igazoló bizonyítványok, oklevelek másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-87/412-328 14-es mellék -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Wass Albert Könyvtár és Múzeum címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Batsányi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 56-1/2018 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Wass Albert Könyvtár és Múzeum címére történő megküldésével (8300 Tapolca, Batsányi János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 56-1/2018, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.vktapolca.hu - 2018. október 24.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 24.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.