Óbudai Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Óbudai Múzeum

recepciós

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 1.

Budapest, 1036 Budapest, Lajos utca 136-138.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

látogatók fogadás, informálása, belépőjegyek értékesítése, áruértékesítés, pénztárgépkezelés, nyugta-vagy számlaadás,látogatói statisztikák vezetése

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Angol nyelv társalgási szintű nyelvtudás,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        pénztárgépkezelési gyakorlat

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs készség,

        Kiváló szintű problémamegoldó készség,

        Kiváló szintű konfliktuskezelés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképes önéletrajz

        végzettséget, képzettséget igazoló dokumentumok

        érvényes erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-70-6852388 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 782/10/2018 , valamint a munkakör megnevezését: recepciós.         Postai úton, a pályázatnak a Óbudai Múzeum címére történő megküldésével (1033 Budapest, Fő tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 782/10/2018, valamint a munkakör megnevezését: recepciós.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

vagy

        Személyesen: ••••••••••, Budapest, 1033 Budapest, Fő tér 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A 2018.11.25-én éjfélig e-mailben, vagy személyesen beérkezett pályázatokat áll módunkban elbírálni. A döntésről kizárólag a nyertes pályázót értesítjük.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.obudaimuzeum.hu - 2018. október 22.

        www.textilmuzeum.hu - 2018. október 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.obudaimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.