Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest

Tárgyi eszköz könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1095 Budapest, Komor Marcell utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A Múzeum tárgyi eszközeinek,készleteinek analitikus nyilvántartásának elkészítése, könyvelése* A kapcsolódó egyeztetési feladatok végrehajtása * Leltározási, selejtezési feladatokban való közreműködés, jegyzőkönyvek elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Szakirányú középfokú végzettség,

        Gazdasági/pénzügyi területen szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        magyar állampolgárság,büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        államháztartási mérlegképes könyvelői képesítés,

        Költségvetési intézménynél szerzett gazdasági,pénzügyi tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Forrás SQL könyvelő program ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        pontosság,megbízhatóság,nagyfokú önállóság,

        vonatkozó jogszabályok ismerete,

        rendszerszemlélet,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        a személyes adatokat tartalmazó szakmai fényképes önéletrajz

        a képesítést igazoló okiratok másolata

        a nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik

        3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 548/2018/X , valamint a munkakör megnevezését: Tárgyi eszköz könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum - Budapest címére történő megküldésével (1095 Budapest, Komor Marcell utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 548/2018/X, valamint a munkakör megnevezését: Tárgyi eszköz könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton Horvath.Teri@ludwigmuseum.hu oldalon keresztül.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 20.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.