Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum
Gazdasági és fenntartási osztály

gazdasági ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű legfeljebb 2021.12.15 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9021 Győr, Király utca 17.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A KIRA illetményszámfejtő rendszerben: a közalkalmazottak be- és kiléptetésével, átsorolásával, jogviszony módosításával kapcsolatos okiratok elkészítése; havi- és eseti számfejtések elvégzése, távollétek rögzítése. Egyéb munkaügyi feladatok ellátása: üzemorvosi beutalóval kapcsolatos ügyintézés, analitikák készítése, kapcsolattartás a Magyar Államkincstárral.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, pénzügyi vagy a munkakör szempontjából releváns képzési területen szerzett végzettség,

        Közszférában munkaügyi, személyügyi területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        A Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény és a Munka törvénykönyv főbb rendelkezéseinek ismerete - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű Központi illetményszámfejtési rendszer (KIRA) ismerete,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Magyar állampolgárság

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy az erkölcsi bizonyítvány kiállítására irányuló kérelem

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Végzettségek másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 19. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 9.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum címére történő megküldésével (9021 Győr, Király utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/5 , valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum címére történő megküldésével (9021 Győr, Király utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/5, valamint a munkakör megnevezését: gazdasági ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az érvényes pályázatok benyújtóit a pályázat kiírója személyes meghallgatásra meghívhatja. A nem nyertes pályázatokat a pályáztató visszajuttatja és a pályázókat tájékoztatja a pályázat eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 16.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.romer.hu - 2018. október 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.romer.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.