Magyar Nemzeti Levéltár

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Nemzeti Levéltár
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltára Alsózsolcai Fióklevéltár

levéltári segédrestaurátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3571 Alsózsolca, Kossuth utca 149.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A levéltár őrizetében lévő sérült, rongálódott iratok, kötetek, térképek és más dokumentumok szakszerű restaurálása. Állagmegőrzés elősegítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Könyv- és papírrestaurátori szakképzettség, művészeti szakirányú középiskolai végzettség, anyagismeret.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, szakképzettséget igazoló tanúsítványok, bizonyítványok.

        Szakmai önéletrajz.

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 5.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (3525 Miskolc, Fazekas utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/560-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: levéltári segédrestaurátor.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Nemzeti Levéltár címére történő megküldésével (1014 Budapest, Bécsi kapu tér 2-4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 13/560-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: levéltári segédrestaurátor.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 9.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.mnl.gov.hu - 2018. október 18.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Magyar Nemzeti Levéltár, mint álláspályázatot hirdető a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. §-ban foglaltak szerint az álláspályázati jelentkezés keretében benyújtott személyes adatokat a pályázat elbírálásáig kezeli. A Magyar Nemzeti Levéltár munkatársai és vezetői munkaköri feladatuk, illetve vezetői megbízatásuk ellátásával összefüggésben, az ahhoz szükséges mértékben a személyes adataihoz hozzáférhetnek, azokat kezelhetik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.