Egri Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Heves Megyei Pedagógiai Szakszolgálat székhelyintézménye

pályaválasztási tanácsadó pedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3300 Eger, Cifrakapu út 28.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 62. §-ban és a munkaköri leírásban foglalt feladatok. A megyei szintű pályaválasztási tanácsadás szakfeladat pedagógiai kompetenciához kötött feladatainak ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) 326/2013. (VIII.30.) Kormányrendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, vagy főiskola, pályaorientációs tanár vagy pályaválasztási tanácsadó szakirányú szociálpedagógus szakképzettség, pedagógus szakvizsga.,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Önálló munkavégzés és teammunkában való együttműködési készség.

        Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

        Cselekvőképesség.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés,

        Szakszolgálati intézményben szerzett munkatapasztalat, valamint projekttapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség, szakvizsga meglétét igazoló okmányok másolata, módszertani képzettség tanúsítványainak másolata

        90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól való eltiltás hatálya alatt, mely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

        Motivációs levél.

        Szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 6.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a (30)783-8023 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Cifrakapu út 28. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00074-203/201 , valamint a munkakör megnevezését: pályaválasztási tanácsadó pedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Egri Tankerületi Központ címére történő megküldésével (3300 Eger, Bem tábornok utca 3. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/091/00074-203/201, valamint a munkakör megnevezését: pályaválasztási tanácsadó pedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az intézményvezető javaslata alapján az Egri Tankerületi Központ igazgatója dönt az alkalmazásról. A pályázati elbeszélgetésre történő behívás előzetes kiválasztás alapján történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 22.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.