Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Thorma János Múzeum Kiskunhalas

muzeológus-történész

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakterületéhez tartozó gyűjtemények gyarapítása, gondozása. Gyűjtemények nyilvántartásának naprakész vezetése. Tudományos kutató és feldolgozó munka végzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola,

        erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        Szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű Eredmények

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 20/378-4584 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/18131-2/2018 , valamint a munkakör megnevezését: muzeológus-történész.         Postai úton, a pályázatnak a Kiskunhalas Város Önkormányzatának Thorma János Múzeuma címére történő megküldésével (6400 Kiskunhalas, Köztársaság utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/18131-2/2018, valamint a munkakör megnevezését: muzeológus-történész.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.