Budapesti Történeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Történeti Múzeum
Budapest Galéria - Köztéri Művészeti Alkotások Osztálya

kulturális ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1036 Budapest, Lajos utca 158.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köztéri képzőművészeti alkotások felállításával, lebontásával vagy áthelyezésével kapcsolatos helyszíni szemlék, szakértői konzultációk megszervezése és lebonyolítása, szakértői állásfoglalások elkészítése (eseti jelleggel), szerződések előkészítése, kataszteri adatok vezetése, szoborpótlásokkal, rekonstrukciókkal, felújításokkal kapcsolatos kutatási feladatok (eseti jelleggel), különböző engedélyek beszerzése, a Galéria archívumának feldolgozásában, rendszerezésben és digitalizálásában való részvétel, egyéb adminisztrációs feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, művészettörténész,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű szervezői és kommunikációs képesség

        nagy munkabírás

        19-20., valamint a kortárs magyar szobrászatban való jártasság

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20-222-77-09 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/5-15/2018 , valamint a munkakör megnevezését: kulturális ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/5-15/2018, valamint a munkakör megnevezését: kulturális ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 22.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Szakmai tevékenységet tartalmazó önéletrajz (a 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 8. §-a szerint), iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata, három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkéréséről szóló igazolás, adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat tartalmát megismerhetik.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.