Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat, VI. számú szakmai egység, Martonvásár

Gyermekfelügyelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2462 Martonvásár, Bajcsy Zs. utca 32.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A különleges gyermekotthonban elhelyezett (tanulásban akadályozottak) teljes körű ellátása. Műszakban végzett munkavégzés - éjszakai és nappali műszak is. Jó kapcsolat a gyermekotthon vezetőjével, a gyermekcsoportok vezetőivel és a közvetlen kollégákkal. Kapcsolattartás a pszichológussal és a fejlesztő pedagógussal.A különleges gyermekotthon értelmileg akadályozott gyermekeket lát el. Az ehhez szükséges nagyfokú türelmet igénylő és empátiával rendelkező munkatársat keresünk.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, Gyermek- és ifjúsági felügyelő II. (OKJ),gyermek- és ifjúsági felügyelő (OKJ),óvodai dajka (OKJ), gyógypedagógiai asszisztens (OKJ), gyermekotthoni asszisztens (OKJ), kisgyermekgondozó, -nevelő (OKJ) ,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló okirat másolata, erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (8002 Székesfehérvár, Postafiók 7 . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 545454 , valamint a munkakör megnevezését: Gyermekfelügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Fejér Megyei Gyermekvédelmi Központ és Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Tüzér utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 545454, valamint a munkakör megnevezését: Gyermekfelügyelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.