Tápiógyörgye Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Községi Gondozási Központ

Házi segítségnyújtásban Szociális Gondozó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2767 Tápiógyörgye, Szentháromság tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény ellátotti körébe tartozó idős személyek teljes körű ellátása, ápolási - gondozási feladatok elvégzése, valamint az ellátott feladatokhoz tartozó dokumentációk vezetése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) A munkaviszony próbaidő kikötésével jön létre. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés, egészségügyi vagy szociális gondozó-ápoló szakképesítés,

        Szociális intézményben, idősek ellátásában szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Magyar állampolgárság, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, cselekvőképesség.

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikációs képesség,empátia,határozottság,,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Szociális érzékenység,fizikai és pszichés terhelhetőség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes, fényképes szakmai önéletrajz, szakképesítést igazoló okiratok másolata,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-53-383-025 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tápiógyörgye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2767 Tápiógyörgye, Szentháromság tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1025/1 , valamint a munkakör megnevezését: Házi segítségnyújtásban Szociális Gondozó.         Postai úton, a pályázatnak a Tápiógyörgye Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2767 Tápiógyörgye, Szent István tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1025/1, valamint a munkakör megnevezését: Házi segítségnyújtásban Szociális Gondozó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az írásbeli pályázat alapján a munkakör betöltésére alkalmasnak tartott pályázóval személyes beszélgetést követően a döntést az intézményvezető hozza meg, aki egyben a munkáltatói jogkör gyakorlója.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 23.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tapiogyorgye.hu - 2018. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.