Izsák Város Önkormányzat Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Izsák Város Polgármesteri Hivatala

Aljegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6070 Izsák, Szabadság tér 1.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Mötv. 81. § (2) bekezdésében meghatározott feladatok ellátása. A jegyző feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása a jegyző által meghatározottak szerint. A jegyző helyettesítése.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott feladatok.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 5

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatárszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász, vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettséggel vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség, ,

        Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Közigazgatási szakvizsga,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felhasználói szintű ASP rendszer ismerete,

        Európai Uniós és hazai forrású fejlesztési projektek felhasználásában, koordinációjában szerzett tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 17.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +3676568063 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Izsák Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6070 Izsák, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IZS/1699-10/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Izsák Város Polgármesteri Hivatala címére történő megküldésével (6070 Izsák, Szabadság tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: IZS/1699-10/2018, valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Bács-Kiskun megye, 6070 Izsák, Szabadság tér 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 18.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.izsak.hu - 2018. október 30.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.izsak.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 30.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.