Sárvári Tankerületi Központ - Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium

német nyelv és irodalom-magyar nyelv és irodalom szakos tanár vagy német nyelv-bármely szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9730 Kőszeg, Hunyadi János utca 10.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Német nyelv tantárgy tanítása, szakos esetén magyar nyelv és irodalom tanítása is, oktató-nevelő feladatok ellátása, egyéb feladatok ellátása munkaköri leírás alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései , valamint a(z) pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, német nyelv és irodalom - magyar nyelv és irodalom szakos tanár vagy német nyelv - bármely szakos tanár,

        Büntetlen előélet

        Magyar állampolgárság

        Cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz

        az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata

        90 napnál nem régebbi eredeti hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (3. személlyel közlés)

        nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        nyilatkozat cselekvőképességről

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 28. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 94/360-131 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Sárvári Tankerületi Központ - Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium címére történő megküldésével (Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium 9730 Kőszeg, Hunyadi utca 10. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/166/00883-1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: német nyelv és irodalom-magyar nyelv és irodalom szakos tanár vagy német nyelv-bármely szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Sárvári Tankerületi Központ - Jurisich Miklós Gimnázium és Kollégium címére történő megküldésével (9600 Sárvár, Dózsa György utca 14. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/166/00883-1/2018., valamint a munkakör megnevezését: német nyelv és irodalom-magyar nyelv és irodalom szakos tanár vagy német nyelv-bármely szakos tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        http://kk.gov.hu/sarvar

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.