Szent István Király Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Király Múzeum

múzeumpedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019 július 31 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Fő utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

-A Szent István Király Múzeum állandó és időszakos kiállításaihoz múzeumpedagógiai foglalkozások kidolgozása és megtartása - Kapcsolattartás óvodákkal, iskolákkal, oktatási intézményekkel - A múzeumi rendezvényeken múzeumpedagógiai, múzeumandragógiai elemeinek megtervezése, lebonyolítása - A kiállításokhoz kapcsolódó rendezvények megszervezése, azokon aktív közreműködés -Feladatok elsősorban régészeti és történeti témájú kiállításokhoz kapcsolódnak, de egyes esetekben képzőművészeti, ipartörténeti kiállításokhoz is - Szükség esetén tárlatvezetés megtartása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, múzeumpedagógus, pedagógus, gyógypedagógus, andragógus, művelődésszervező, vagy régész, történész, egyéb muzeológus,

        B kategóriás jogosítvány,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        muzeális vagy oktatási intézményben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

        precíz, pontos önálló munkavégzés,

        megbízható,

        alkalmazkodóképesség, rugalmasság,

        jó stressz tűrő képesség,

        új ismeretek gyors elsajátítása,

        kiváló pedagógiai érzékek,

        empatikus képességek,

        csapatban való együttműködés készsége,

        kiváló kommunikációs képesség,

        kiváló problémamegoldó képesség,

        kreativitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettséget igazoló bizonyítványok

        Részletes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 0670-643-7507 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Király Múzeum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/15292-2/2017 , valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Király Múzeum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Fő utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM/15292-2/2017, valamint a munkakör megnevezését: múzeumpedagógus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 3.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 31.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.