Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum
Kiállítás-szervezési Osztály

kiállítás-szervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1072 Budapest, Rákóczi út 42.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

kiállítási tervek összeállítása a szakmai szervezeti egységekkel egyeztetve, az Intézmény állandó és időszaki kiállításainak előkészítése, együttműködve a tárgyi gyűjteményeket és dokumentumokat kezelő szervezeti egységekkel, a kiállítások megvalósításában résztvevő szervezeti egységek feladatainak koordinálása, az adminisztratív feladatok ellátása, az illetékes szervezeti egységekkel együttműködve a kiállításokba kerülő – külső fél tulajdonában lévő – műtárgyak kölcsönzésével kapcsolatos feladatok ellátása, javaslat összeállítása a kiállítások költségvetésére vonatkozóan a Gazdasági Igazgatósággal együttműködve, a kiállítások kivitelezésével (építés, bontás, műtárgyszállítás stb.) kapcsolatos feladatok szervezése és koordinálása a Restaurátori és Regisztrációs Osztállyal együttműködve, közreműködés a kiállítások arculatának megtervezésében, a kiállítással kapcsolatos kiadványok előkészítésében, a múzeum statisztikai adatszolgáltatásának az összeállításában való részvétel, a munkakörhöz kapcsolódó adminisztrációs, koordinációs, nyilvántartási feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, bölcsész,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        közgyűjteményben vagy egyéb kulturális intézményben szerzett szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        a hazai kiállítási műtárgyvédelmi paraméterek és a nemzetközi kiállítástechnikai megoldások ismerete,

        önálló, megbízható és felelősségteljes munkavégzésre való képesség,

        problémamegoldó és együttműködő készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító bizonyítvány/oklevél másolata, nyelvvizsga bizonyítvány másolata, fényképes szakmai önéletrajz, motivációs levél, adatkezelési nyilatkozat az e-mail-es kísérőlevélben az alábbi szövegezéssel: „Önéletrajzom megküldésével hozzájárulok ahhoz, hogy az önéletrajzomban megadott adataimat a pályázatot kiíró adatkezelő a kiválasztási folyamat lefolytatása érdekében, a beérkezéstől számított 1 évig kezelje.”

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 119-2/2018/HR , valamint a munkakör megnevezését: kiállítás-szervező.         Postai úton, a pályázatnak a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum címére történő megküldésével (1072 Budapest, Rákóczi út 42. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 119-2/2018/HR, valamint a munkakör megnevezését: kiállítás-szervező.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok előszűrésre kerülnek, személyes meghallgatásra csak a pályázatok alapján legesélyesebb jelentkezők esetében kerül sor. A pályázati határidő lejártát követően bizottsági meghallgatás, döntés

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kozlekedesimuzeum.hu - 2018. október 29.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kozlekedesimuzeum.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 29.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.