Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

BMSZC Bláthy Ottó Titusz Informatikai Szakgimnáziuma

informatika tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1032 Budapest, Bécsi út 134.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A közismereti informatika és az informatikai szakgimnáziumi kerettantervben szereplő szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak oktatása és az Nkt.szerinti kapcsolódó feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, informatikai szakos középiskolai tanár,okleveles informatikus mérnöktanár,vagy informatikus mérnöktanár,vagy mérnöktanár informatikusi szakmai végzettséggel.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        középiskolai tanár - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        CISCO Hálózati Akadémiai oktató,Programozó munkakörben szerzett tapasztalat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz,iskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,90 napnál nem régebbi erkölcsi biznyítvány,nyilatkozat arról,hogy a személyes adatokat a pályáztató megismerheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36701980039 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051401-18/2018 , valamint a munkakör megnevezését: informatika tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Műszaki Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (1146 Budapest, Thököly út 48-54. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: KJT-051401-18/2018, valamint a munkakör megnevezését: informatika tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 12.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

http://www.blathy-bp.sulinet.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 24.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.