Győri Balett

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Győri Balett

MARKETING-ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 20 órás

A munkavégzés helye:

Győr-Moson-Sopron megye, 9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szervezet marketingtevékenységét szervezi, koordinálja, közreműködik a szervezetről kialakított kép formálásában, segíti a reklám-, marketing- és PR-tevékenységet. Kapcsolatot tart a szakmai lapokkal, napi- és hetilapok, magazinok kulturális rovataival, rádió- és TV szerkesztőségekkel. Részt vesz a kiadványok, reklámanyagok, műsorfüzetek tervezésében, készítésében. A Győri Balett hivatalos honlapját, közösségi oldalait szerkeszti és frissíti napi rendszerességgel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        marketing tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        büntetlen előélet

        online marketing csatornák átfogó ismerete

        kreativitás

        szövegírói képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        angolnyelv-tudás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 26.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Győri Balett címére történő megküldésével (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MU/ÜZM/46. , valamint a munkakör megnevezését: MARKETING-ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ.         Postai úton, a pályázatnak a Győri Balett címére történő megküldésével (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 7. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MU/ÜZM/46., valamint a munkakör megnevezését: MARKETING-ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ.

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.gyoribalett.hu

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 8.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.