Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola

Adminisztrátor

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Palotai út 117.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó adminisztrációk elvégzése, bevételezés, árú átvétel ellenőrzése, leltározás, készletek folyamatos nyomon követése, rendelés feladás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, Közgazdasági szakközépiskola,

        Informatikai végzettség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Kereskedelmi területen szerzett 2-3 éves szakmai tapasztalat,

        Önálló munkavégzés,

Elvárt kompetenciák:

        Pontosság, megbízhatóság, precizitás.,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 5. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 25.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M-171/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Adminisztrátor.         Postai úton, a pályázatnak a Szent István Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakgimnázium és Szakközépiskola címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Ady Endre utca 17. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: M-171/2018, valamint a munkakör megnevezését: Adminisztrátor.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.