Nagylók Község Önkormányzatának Polgármestere

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nagylók Község Önkormányzatának Polgármestere
Nagylóki Közös Önkormányzati Hivatal

jegyző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1.

Fejér megye, 2434 Hantos, Nagylóki út 3.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81.§ (3) bekezdésében és más jogszabályok által a jegyzői feladat- és hatáskörébe utalt feladatok ellátása.

Az irányítása alá tartozó személyek száma: 8

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Cafeteria juttatás. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,

        Legalább két éves közigazgatási gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        1-3 év jegyzői vagy aljegyzői szakmai tapasztalat, gyakorlat - Legalább 1-3 év vezetői tapasztalat,

        Közigazgatási szakvizsga, ASP renszer ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, szakmai önéletrajz (a 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 8 § 1. sz. melléklete alapján. Motivációs levél. Iskolai végzettséget és képesítést igazoló bizonyítvány(ok) másolata. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy a kérelem feladását igazoló bizonylat másolata. Nyilatkozat a pályázati anyagban foglalt személyes adatoknak a pályázti eljárással összefüggő kezeléséhez való hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 70 315 3724 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagylók Község Önkormányzatának Polgármestere címére történő megküldésével (2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/1235/1/2018. , valamint a munkakör megnevezését: jegyző.         Postai úton, a pályázatnak a Nagylók Község Önkormányzatának Polgármestere címére történő megküldésével (2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: N/1235/1/2018., valamint a munkakör megnevezését: jegyző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Fejér megye, 2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.nagylok.hu - 2018. október 5.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A nyertes pályázó 6 hónap próbaidő kikötése mellett, határozatlan időre kerül kinevezésre.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.