Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ
Járási Csoport

óvodai és iskolai szociális segítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2760 Nagykáta, Bajcsy - Zs. út 36.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szakmai ajánlás szociális segítő tevékenység bevezetéséhez http://www.kormany.hu/hu/dok?source=2&type=402#!DocumentBrowse

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú szociális szakképzettség, iskolai szociális munkás, család- és gyermekvédő tanár, család- és gyermekvédő pedagógus, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus, ennek hiányában gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, pszichopedagógus, gyógypedagógus ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        o magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, mediátor, családkonzulens, családterapeuta,

        gyermekjóléti szolgáltatás terén szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Végzettséget, képesítést igazoló okiratok másolata. Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, illetve annak igazolása, hogy az erkölcsi bizonyítvány igénylése folyamatban van. Szakmai önéletrajz, mely tartalmazza a pályázó személyes adatait és elérhetőségét is. Az ellátandó munkakörrel kapcsolatos elképzelések, motivációk kézzel írva (1 oldal terjedelemben). Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárásban részt vevők pályázati anyagába betekinthetnek.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 25.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06305303643 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 478-5/2018 , valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő .         Postai úton, a pályázatnak a Nagykátai Család- és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (2760 Nagykáta, Bajcsy - Zs. út 36. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 478-5/2018, valamint a munkakör megnevezését: óvodai és iskolai szociális segítő .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 31.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.