Tinnyei Napköziotthonos Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Tinnyei Napköziotthonos Óvoda

pedagógiai asszisztens

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű óvodapedagógus munkakör betöltéséig –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2086 Tinnye, Petőfi Sándor u. 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az óvodapedagógusok nevelőmunkájának segítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Óvodapedagógus szakos főiskolai hallgató,

        Óvodai nevelőmunkában szerzett tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Szakmai önéletrajz, bizonyítványok (érettségi, erkölcsi), szakképesítést igazoló oklevél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 497/2018. , valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.         Postai úton, a pályázatnak a Tinnyei Napköziotthonos Óvoda címére történő megküldésével (2086 Tinnye, Petőfi Sándor utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 497/2018., valamint a munkakör megnevezését: pedagógiai asszisztens.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 1.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.tinnye.hu - 2018. október 8.

        www.pilisjaszfalu.hu - 2018. október 8.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 8.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.