Intézmény és Piacfenntartó Szervezet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet
Piacfelügyelet

Piacfelügyelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6000 Kecskemét, Budai utca 2. a

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Piaci-Vásári rend kialakítása, fenntartása, a helypénzelés irányítása, helyhasználók jogainak biztosítása, kötelezettségeik teljesítésének ellenőrzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet,

        B kategóriás jogosítvány,

        Magyarállampolgárság. Büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Középiskola/gimnázium,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata. Erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 19.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Intézmény és Piacfenntartó Szervezet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz-173/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Piacfelügyelő.         Postai úton, a pályázatnak a Intézmény és Piacfenntartó Szervezet címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Budai utca 2. A ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: Sz-173/2018, valamint a munkakör megnevezését: Piacfelügyelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Személyes meghallgatást követően az igazgató személyesen dönt a nyertes pályázó személyéről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 26.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítéskor a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21/A § alapján három hónap próbaidő megállapítására kerül sor. Jelentkezésével és önéletrajzának megküldésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az Önéletrajzában megadott adatokat az Intézmény- és Piacfenntartó Szervezet az Adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak szerint kezelje abból a célból, hogy az állásajánlatra történő kiválasztást lebonyolítsa. Ezen hozzájárulást Ön bármikor, indoklás nélkül jogosult vissza vonni az info@kecskemetipiacig.hu e-mail címre történő elektronikus levél megküldésével.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.