Nagylók Község Önkormányzata

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Nagylók Községi Önkormányzat Háziorvosi Szolgálat

háziorvos

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 2435 Nagylók, Rákóczi utca 11/c.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Felnőtt és gyermek vegyes körzetben háziorvosi feladatok ellátása területi ellátási kötelezettséggel, iskola-egészségügyi ellátással.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem,

        A 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt szakképesítés, OONYI másolat, működtetői jog megszerzése.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Orvosi diploma, valamint a szakképzettséget igazoló diploma másolata, határozat, hogy a pályázó megfelel a működtetési jog engedélyezési feltételeinek, részletes önéletrajz, szakmai pálya rövid bemutatása, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul, nyilatkozat arról, hogy a pályázatának az elbírálását nyílt, vagy zárt ülésen kéri tárgyalni.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-25/507-310 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Nagylók Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2435 Nagylók, Hunyadi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 727/2/2018. , valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.         Postai úton, a pályázatnak a Nagylók Község Önkormányzata címére történő megküldésével (2435 Nagylók, Hunyadi János utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 727/2/2018., valamint a munkakör megnevezését: háziorvos.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtását követő Képviselő-testületi ülésen történik a pályázat elbírálása

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az állás közalkalmazotti, vagy vállalkozási jogviszonyban is betölthető. Szolgálati lakás igény esetén biztosított. A kinevezés határozatlan időre szól, 4 hónap próbaidő beiktatásával. Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.