Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal

Főkönyvi könyvelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 4.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

• teljes körű főkönyvi könyvelési feladatok ellátása; • államháztartási számviteli és pénzügyi rendszerében ügyviteli feladatok ellátása; • riportok, kimutatások készítése; beszámoló, mérleg és időközi költségvetési jelentés készítése; • tárgyi eszköz nyilvántartás, pénztár kezelés, • szolgáltatókkal való kommunikáció.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

• hatályos számviteli szabályok szerinti főkönyvi könyvelési feladatok ellátása az ASP program segítségével, • részvétel a havi, negyedéves költségvetési és mérlegjelentések elkészítésében, adatszolgáltatások elküldése a Kincstár felé • a költségvetés elkészítésében történő aktív közreműködés • éves beszámoló elkészítésében való részvétel • folyamatos analitikák vezetése és egyeztetése

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal közszolgálati szabályzatának rendelkezései az irányadók. az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés,

        számviteli területen - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        Végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai

        Egyéb felsőfokú végzettség mellett, számviteli területen szerzett minimum 3 év gyakorlat

        Egyéb középfokú végzettség mellett számviteli területen szerzett minimum 5 év gyakorlat

        Államháztartási mérlegképes könyvelői szakképesítés

        Precizítás

        Terhelhetőség

        Jó kommunikációs képesség

        Készségszintű informatikai ismeret, excel, word rendszerek használata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        ASP program ismerete

        KGR és KIR rendszerek ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes, részletes szakmai önéletrajz

        Végzettségekről, szakképzettségekről szóló okiratok másolatai

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázatot az elbírálásban részt vevő személyek megismerjék

        Hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak – a pályázati eljárással összefüggésben szükséges – kezeléséhez hozzájárul

        erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI.2-81/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Főkönyvi könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzati Hivatal címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 4. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: VI.2-81/2018, valamint a munkakör megnevezését: Főkönyvi könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A beérkezett pályázatok formai és tartalmi áttekintését követően, döntés a pályázók meghallgatásáról. Értesítés a személyes interjú időpontjáról. A személyes interjú alkalmával a jelentkezők rátermettségét és szakmai felkészültségét vizsgáljuk. A meghallgatásokat követően döntés. A nyertes pályázót telefonon értesítjük, a többi pályázót a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül e-mailben értesítjük. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.kemoh.hu - 2018. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A pályázat benyújtásának határideje 2018.10.31. 12 óra. A pályázat benyújtásának határideje egyben a beérkezés határideje is. A pályázat határidőre történő beérkezéséért a pályázó felel. A munkáltatói jogkör gyakorlója 6 hónap próbaidőt köthet ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kemoh.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.