Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal

hatósági osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, 1145 Budapest, Pétervárad u. 2.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A Hatósági Osztály feladatkörébe tartozik az építéshatósági és szociális terület kivételével a jegyző hatáskörébe tartozó hatósági eljárások lefolytatása. Az osztályvezető önálló felelősséggel irányítja több, mint húsz munkatársát, felügyeli és ellenőrzi a munkafolyamatokat, kiadmányozási jogot gyakorol. Feladata, hogy az osztály működését érintően kapcsolatot tartson a hivatalon belül, kialakítsa a szakmai együttműködés kereteit a hatósági eljárásokban közreműködő más szervezetekkel. Az osztályvezető az osztály feladatait érintően részt vesz a helyi jogalkotásban, aktív szerepet kell, hogy vállaljon az önkormányzati rendeletek tapasztalatainak a feldolgozásában, módosítási javaslatok megfogalmazásában, a jogalkalmazási tapasztalok elemzésében. A Képviselő-testület munkájának előkészítésében emellett önálló előterjesztések készítésével is részt vesz. Az ideális jelöltnek nyitottnak kell lenni az elektronikus ügyintézési eljárások fejlesztésére, a minél szélesebb körű alkalmazására, partnerként kell együttműködnie a papír nélküli hivatal megvalósítása felé vezető úton.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Képviselő-testület vonatkozó rendelete, valamint a Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Főiskola, egyetem,

        B kategóriás jogosítvány,

        Felsőoktatásban szerzett közszolgálati, gazdaságtudományi, természettudományi, bölcsészettudományi, társadalomtudományi, hittudományi, jogi, műszaki szakképzettség; vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga.

        Közigazgatásban, hatósági területen szerzett legalább öt éves szakmai gyakorlat.

        Legalább egy éves vezetői tapasztalat.

        Munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság.

        Jogviszony létesítése esetén vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása.

Elvárt kompetenciák:

        kiváló vezetési-, szervezési készség,

        jó problémamegoldó képesség,

        megbízhatóság,

        pontosság, precizitás,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz a Kttv. 45. § (4) bekezdésében foglalt egységes adattartalommal, és a megpályázott pozíció feltüntetésével.

        A munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetői elképzelés.

        Iskolai végzettséget, szakképzettséget, nyelvismeretet igazoló okiratok másolata.

        A Kttv. 42. § (1) és (3) bekezdése szerinti, három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány vagy igazolás az igénylésről.

        Postai úton beadott pályázat esetén csatolni szükséges a pályázati anyaghoz a www.zuglo.hu weboldalról letölthető adatkezelési tájékoztató megismerését követően a pályázó által aláírt, az adatkezeléshez szükséges hozzájáruló nyilatkozatokat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a +36 1 872 9169 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1145 Budapest, Pétervárad u. 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/900002-57/2018 , valamint a munkakör megnevezését: hatósági osztályvezető.         Postai úton, a pályázatnak a Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1145 Budapest, Pétervárad utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HUM/900002-57/2018, valamint a munkakör megnevezését: hatósági osztályvezető.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Elektronikus úton a kért adatok és dokumentumok feltöltésével, valamint a pozíció megjelölésével a www.zuglo.hu (Hivatal-Karrier menüpont) oldalon keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a jegyző dönt. Eredményes pályázat esetén határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor hat hónap próbaidő kikötésével. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Az állás az elbírálást követően azonnal betölthető.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.zuglo.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Zuglói Polgármesteri Hivatalban a köztisztviselői illetményalap 45 000 forint. A próbaidőt követően a vezető egyéni teljesítménye alapján lehetőség van az illetménye eltérítésére, célfeladatok teljesítése esetén további juttatások elérésére. A próbaidő alatt is biztosítunk cafeteria juttatást. Mobiltelefon készüléket, hozzá korlátlan hívás- és internet-használatot biztosító előfizetést kap a vezető kolléga. Ingyenes állatkerti belépővel látogathaja családjával egész évben az állatkertet. Kollégáink egészségmegőrzése érdekében a kerületben ingyenes uszodahasználati lehetőséget biztosítunk. A munkavégzés kényelméhez kávé, ásványvíz korlátlanul rendelkezésre áll. Utazási támogatást fizetünk a jogszabályi előírásoknak megfelelően. A munkahely könnyen megközelíthető tömegközlekedéssel is. A Közszolgálati Szabályzat alapján esélyegyenlőségi szempontok alapján egyéni munkaidő-kedvezményeket biztosítunk a család és a magánélet, valamint a munka egyensúlyban tartása érdekében. Fontosnak tartjuk a kollégáink szakmai fejlődését, lehetőséget nyújtunk a proaktív munkavégzésre, további tanulmányok támogatására, és az önképzésre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.zuglo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.