Zichy Mihály Művelődési Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zichy Mihály Művelődési Központ

művelődésszervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 1 év –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 86.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A művelődési központ 2019. évi alkalmi és rendszeres programjainak, épületben illetve szabadtéren szervezett rendezvényeinek teljes körű szervezése és lebonyolítása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, felsőfokú oktatási intézményben szerzett népművelő, közművelődési előadó, művelődésszervező, művelődési menedzser, művelődési (és felnőttképzési) menedzser, andragógus (művelődésszervező szakirány), kulturális mediátor kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező, humánfejlesztő, közösségi művelődés tanár szakképzettség, valamint az ezzel egyenértékű, az OKJ szerinti, felsőfokú végzettségi szintre épülő közművelődési szakember, kulturális menedzser, közművelődési menedzser szakképesítés;,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen előélet.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz. Végzettséget bizonyító okiratok másolata. 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez, hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-30/6336124 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zichy Mihály Művelődési Központ címére történő megküldésével (8660 Tab, Kossuth Lajos utca 86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 150/2018. , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező .         Postai úton, a pályázatnak a Zichy Mihály Művelődési Központ címére történő megküldésével (8660 Tab, Kossuth Lajos utca 86. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 150/2018. , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező .

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 8660 Tab, Kossuth Lajos utca 86. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálásáról az igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 17.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezésről az igazgató dönt. A kinevezéskor 4 havi próbaidő kikötésére kerül sor.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tabmuvkozpont.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.