Bihari Gyermekotthoni Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Bihari Gyermekotthoni Központ
Berettyóújfalui Szervezeti Egység

nevelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Hajdú-Bihar megye, 4142 Zsáka, Arany János utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Tervezi és szervezi a gondozottak ellátásának biztosítását. Szervezi a gyermekek oktatását és szabadidejük hasznos eltöltését. Elvégzi az adminisztratív feladatokat.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, pedagógus, felsőfokú szociális alapvégzettség, pszichológus, mentálhigiénés szakember,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        végzettségeket igazoló dokumentumok másolata, önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Bihari Gyermekotthoni Központ címére történő megküldésével (4100 Berettyóújfalu, Honvéd utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MB 12-15/2018 , valamint a munkakör megnevezését: nevelő.         Postai úton, a pályázatnak a Bihari Gyermekotthoni Központ címére történő megküldésével (4138 Komádi, Lehel utca 12. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: MB 12-15/2018, valamint a munkakör megnevezését: nevelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Hajdú-Bihar megye, 4100 Berettyóújfalu, Honvéd utca 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        hajdubihar.szgyf.gov.hu - 2018. október 15.

        www.biharigyermekotthon.hu - 2018. október 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.biharigyermekotthon.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.