Székesfehérvári Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Székesfehérvári SZC Hunyadi Mátyás Szakgimnáziuma

Adminisztrátor - gondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8000 Székesfehérvár, Várkörút út 35.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Feladatai közé tartozik: adminisztrációs munkák elvégzése informatikai alkalmazások segítségével, nyilvántartások, engedélyek, szabályzatok kezelése, árajánlatok, szerződések kezelése, készítése, illetve az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, gazdasági ismeretek,

        hasonló munkakörben szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány kinevezés esetén, nyilatkozat a pályázótól arra vonatkozóan, hogy hozzájárul a pályázati eljárásban a személyes adatainak kezeléséhez.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        anyagbeszerzéssel és épület üzemeltetésével kapcsolatos gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        építészeti, műszaki ismeretek

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. november 12. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Várkörút 35. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFSZC/072/6-130/201 , valamint a munkakör megnevezését: Adminisztrátor - gondnok.         Postai úton, a pályázatnak a Székesfehérvári Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8000 Székesfehérvár, Budai út 45. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: SZFSZC/072/6-130/201, valamint a munkakör megnevezését: Adminisztrátor - gondnok.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázó személyes meghallgatását követően a vélemény nyilvánításra felkért szakemberek véleményének kikérése után a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A pályázat kiírója fenntartja azt a jogot, hogy a pályázati kiírást a pályázati eljárás bármely szakaszában indoklás nélkül visszavonja.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 7.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.