Budapesti Történeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Történeti Múzeum
Kiscelli Gondnokság

Karbantartó

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1037 Budapest, Kiscelli utca 108.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény területén szerelési és karbantartási feladatok, valamint az épületek üzemeltetésével kapcsolatos egyéb feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Szakmunkásképző intézet, Jó problémamegoldó készség.,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        egyéb szakirányú végzettség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 13.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20-535-73-16 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/5-13/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/5-13/2018, valamint a munkakör megnevezését: Karbantartó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 16.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Magyar nyelvű önéletrajz, bizonyítványok másolata, a pályázó nyilatkozata arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás hatálya alatt valamint arról, hogy a pályázat során a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. október 15.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.