Veszprémi Szakképzési Centrum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Veszprémi SZC Öveges József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

Angol (idegen nyelv) tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2019.06.30-ig, a CSED, GYED időszak végé –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Veszprém megye, 8184 Balatonfűzfő, Gagarin utca 27.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közismereti és szakmai angol nyelv, IT szakmai angol nyelv, Foglalkoztatás I. tantárgyak oktatása a szakközépiskola és szakgimnázium 9-14. évfolyamán.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, szakirányú középiskolai tanári végzettség,

        Magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Német nyelvtanári végzettség,

        Szakmai angol nyelvtanítás terén - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű gyakorlatias problémamegoldás,

        Jó szintű önálló munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Fényképes szakmai önéletrajz

        Végzettséget igazoló okiratok másolata

        Motivációs levél

        Nyilatkozat, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

        Foglalkoztatás esetén erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06-88/586-060 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1007-3/1921/VSZC/201 , valamint a munkakör megnevezését: Angol (idegen nyelv) tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Veszprémi Szakképzési Centrum címére történő megküldésével (8200 Veszprém, Eötvös Károly utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1007-3/1921/VSZC/201, valamint a munkakör megnevezését: Angol (idegen nyelv) tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A meghallgatásra behívott személyek a pályázati anyag alapján kerülnek kiválasztásra. A beadott pályázati anyag és a személyes interjú alapján történik a döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 29.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.