Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet

könyvelő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Komárom-Esztergom megye, 2800 Tatabánya, Fő tér 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Költségvetési szervezet könyvelési feladatai - bank, pénztár, előirányzatok - GORDIUSZ programmal

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középiskola/gimnázium, pénzügyi-számviteli ügyintéző,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Emelt szintű szakképesítés, mérlegképes könyvelő,

        költségvetési gyakorlat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 10.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/241 , valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.         Postai úton, a pályázatnak a Tatabányai Gazdasági és Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezet címére történő megküldésével (2800 Tatabánya, Fő tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/241, valamint a munkakör megnevezését: könyvelő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.