Budapesti Történeti Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Budapesti Történeti Múzeum
Középkori Főosztály

régész-muzeológus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 1014 Budapest, Szent György tér 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Régészeti és muzeológiai feladatok teljes körű ellátása

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, régészet szakos diploma,

        Német nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        releváns szakmai tapasztalat. - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        grafikai szoftverek használatában szerzett tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        AUTOCAD használatában gyakorlat, Foto 3D készítésében gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        arche kezelésében gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        középkori építészeti témájú kutatások

        latin közép C nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű AutoCad, Photoshop, Illusztrator, Agisoft, Arche,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 28.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/20-566-6468 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/5-16/2018 , valamint a munkakör megnevezését: régész-muzeológus.         Postai úton, a pályázatnak a Budapesti Történeti Múzeum címére történő megküldésével (1014 Budapest, Szent György tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: HR/5-16/2018, valamint a munkakör megnevezését: régész-muzeológus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Fényképpel ellátott önéletrajz, végzettséget igazoló okmányok másolatai, nyilatkozat arról, hogy nincs büntetés vagy eltiltás alatt, valamint, hogy a pályázati eljárás során a személyes adatai kezeléséhez hozzájárul.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 13.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.