Gödöllői Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Gödöllői Polgármesteri Hivatal
Városüzemeltető Iroda

műszaki ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69.

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 32. település-üzemeltetési feladatkör

Ellátandó feladatok:

műszaki feladatellátás

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

e-közmű ügyintézés, szakhatósági állásfoglalások kiadása, tulajdonosi, közútkezelői hozzájárulások kiadása, a feladatkörébe tartozó panaszügyek kezelése, önkormányzati beruházások tekintetében ajánlatok bekérése, kapcsolattartás kivitelezőkkel, tervezőkkel.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Közszolgálati Szabályzat az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Középfokú képesítés, középfokú műszaki (építész, gépész, elektromos, stb.) végzettség, vagy középiskolai végzettség és műszaki szakképesítés,

        műszaki területen szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, építész-, építő-, gépészmérnök szakmacsoportokba tartozó, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség, környezetvédelmi, vízügyi, település-fejlesztési, vidékfejlesztési, közlekedési felsőfokú szakképesítés,

        közigazgatás műszaki területén szerzett - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű kapcsolattereremtő, kommunikációs készség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok, hatósági erkölcsi bizonyítvány

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 10. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 28/529-147 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Gödöllői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. I. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 108/142-8/2018. , valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.         Postai úton, a pályázatnak a Gödöllői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 108/142-8/2018., valamint a munkakör megnevezését: műszaki ügyintéző.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 6. I. emelet .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Három tagú bizottsági meghallgatást követően a jegyző dönt.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.godollo.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 12.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.