Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum
Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum Régészeti Osztály

régésztechnikus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Vas megye, 9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Vas megye területén végzett régészeti feladatellátásban való közreműködés. Terepi dokumentációk elkészítésében és feldolgozásában való részvétel.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Felsőfokú képesítés, BA,

        Német nyelvből alapfokú C típusú általános nyelvvizsga,

        ásatási terepmunkában - Legalább 5 év feletti szakmai tapasztalat,

        B kategóriás jogosítvány,

        erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettségek igazoló dokumentumok másolata, önéletrajz, motivációs levél

Elvárt kompetenciák:

        azonnali feladatmegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        erkölcsi bizonyítvány, iskolai végzettségek igazoló dokumentumok másolata, önéletrajz, motivációs levél

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 136-1/2018/MUNKAU201 , valamint a munkakör megnevezését: régésztechnikus.         Postai úton, a pályázatnak a Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum címére történő megküldésével (9700 Szombathely, Kisfaludy Sándor utca 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 136-1/2018/MUNKAU201, valamint a munkakör megnevezését: régésztechnikus.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 6.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 14.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.