Göcseji Múzeum- Zalaegerszeg

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Göcseji Múzeum

Könyvtáros-adattáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8900 Zalaegerszeg, Batthyány utca 2.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Göcseji Múzeum könyvtárának és adattárának szakmai és adminisztratív feladatai, feldolgozás, rendszerezés, nyilvántartás.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, könyvtárosi vagy múzeumi szakirányú képesítés,

        Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, bűntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Egyetem,

        Múzeumi szakmai gyakorlat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Önéletrajz, iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány másolat, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

        A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázatban szereplő adatokat és tényeket - bele értve a személyes adatokat is - az elbírálás idejéig, ill. a pályázat eredményének jogerőre emelkedéséig a Göcseji Múzeum kezelheti.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. február 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Göcseji Múzeum- Zalaegerszeg címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Batthyány utca 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1964/2018/K , valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros-adattáros.         Postai úton, a pályázatnak a Göcseji Múzeum- Zalaegerszeg címére történő megküldésével (8900 Zalaegerszeg, Batthyány út 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1964/2018/K, valamint a munkakör megnevezését: Könyvtáros-adattáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. január 15.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.