KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény - Kiskunfélegyháza

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény - Kiskunfélegyháza

Esetmenedzser

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Bács-Kiskun megye, 6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Esetmenedzseri feladatok ellátása a Család - és Gyermekjóléti Központban, a Kiskunfélegyházi Járás területén az 1997. évi XXXI. tv., valamint a 15/1998. (IV.30.) NM rendelet alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, A 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2. sz. melléklet II. rész I. alapellátások esetmenedzser: - felsőfokú szociális szakképzettség, okleveles pszichológus, pszichopedagógus, mentálhigiénés szakképzettség, gyermekvédelmi pszicho-patrónus, viselkedéselemző, szociológus, családterápiás konzultáns, családterapeuta, kognitív- és viselkedésterápiás konzultáns, család- és gyermekvédelem szakos pedagógus vagy gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó oklevéllel rendelkező: nevelőtanár, pedagógus, pedagógiai előadó, gyógypedagógus, védőnő, teológus, hittanár, hittantanár, okleveles pasztorális tanácsadó/okleveles pasztorális tanácsadó és szervezetfejlesztő szakember. ,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        Részletes szakmai önéletrajz az e-mail cím feltüntetésével. Végzettséget igazoló dokumentumok másolata. A pályázó nyilatkozata, hogy személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul.Nyilatkozat a 1997. évi XXXI. tv. 11/A.§ (8). bekezdés, valamint 15.§. (8.). bekezdése szerint, hogy kizáró okok nem állnak fent személye vonatkozásában.3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        A gyermekvédelem területén szerzett szakmai tapasztalat.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. december 13. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 703202927 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény - Kiskunfélegyháza címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2018. , valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser .         Postai úton, a pályázatnak a KAPOCS Szociális és Gyermekvédelmi Intézmény - Kiskunfélegyháza címére történő megküldésével (6100 Kiskunfélegyháza, Hunyadi utca 6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 49/2018., valamint a munkakör megnevezését: Esetmenedzser .

vagy

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 11.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT HONLAPJA - 2018. november 19.

        http://felegyhazikozlony.hu/ - 2018. november 19.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 19.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.