Zsámbéki Tündérkert Óvoda

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Zsámbéki Tündérkert Óvoda és Konyha

Konyhai kisegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, 2072 Zsámbék, Rákóczi utca 23/a.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Konyhai feladatok ellátása, tálalási feladatok, étel előkészítés,mosogatás,HACCP rendszer ismerete,

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        magyar állampolgárság, érvényes erkölcsi bizonyítvány, vagy igazolószelvény, önéletrajz, büntetlen előélet,végzettséget igazoló bizonyítvány másolata

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Gyakorlattal rendelkező konyhai kisegítő - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 23 342 321 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Zsámbéki Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (2072 Zsámbék, Rákóczi utca 23/a. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 118/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Konyhai kisegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Zsámbéki Tündérkert Óvoda címére történő megküldésével (2072 Zsámbék , Rákóczi utca 23/A. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 118/2018, valamint a munkakör megnevezését: Konyhai kisegítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Pest megye, 2072 Zsámbék, Rákóczi utca 23/a. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Zsámbék Város honlapja - 2018. november 23.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 23.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.