Hagyományok Háza

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Hagyományok Háza

pénzügyi ügyintéző/pénztáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1011 , Corvin tér 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Az intézmény készpénz- és bankszámla forgalmának bonyolítása, napi pénztárbizonylatok, banki kivonatok felszerelése, vevő számlák rendezése az ügyviteli rendszerben. Az intézmény tanfolyamaival kapcsolatos bevételek kezelése. Házipénztári előlegek rögzítése, nyilvántartása, elszámolás kezelése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Középfokú képesítés,

        középiskola/gimnázium

        képesített könyvelő szakképesítés

        erkölcsi bizonyítvány (sikeres pályázat esetén)

        magyar állampolgárság

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        fényképpel ellátott szakmai önéletrajz

        iskolai végzettséget, szakképzettséget tanúsító okiratok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Hagyományok Háza címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1049-24/2018 , valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző/pénztáros.         Postai úton, a pályázatnak a Hagyományok Háza címére történő megküldésével (1011 Budapest, Corvin tér 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 1049-24/2018, valamint a munkakör megnevezését: pénzügyi ügyintéző/pénztáros.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 4.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Hagyományok Háza honlapja - 2018. november 17.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.