Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Eötvös József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Eötvös József Szakgimnázium, Szakközépiskola és Kollégiuma
iskola

Matematika szakos tanár

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8111 Seregélyes, Fő út 278.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Matematika Tantárgy oktatása szakgimnáziumban, szakközépiskolában, nappalin és esti tagozaton. Érettségire való felkészítés.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Egyetem, Matematika szakos tanár,

        Középiskolai oktatásban szerzett - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        Részletes életutat bemutató szakmai önéletrajz, az eddigi munkahelyek, munkakörök feltüntetésével, a szakmai munka részletes ismertetésével; iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló iratok másolata; az Sztv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban történő szereplés igazolása és a tevékenység ellátására jogosító engedély másolata; 90 napnál nem régebbi keltezésű hatósági erkölcsi bizonyítvány.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Érettségire való felkészítés - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű kommunikáció, empátia készség,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06/30/197-7050 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Eötvös József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (8111 Seregélyes, Fő út 278. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V-291/2018 , valamint a munkakör megnevezését: Matematika szakos tanár.         Postai úton, a pályázatnak a Dr. Entz Ferenc Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Eötvös József Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma címére történő megküldésével (8111 Seregélyes, Fő út 278. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: V-291/2018, valamint a munkakör megnevezését: Matematika szakos tanár.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 10.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.