Városi Könyvtár és Művelődési- Felnőttképzési Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Városi Könyvtár és Művelődési- Felnőttképzési Központ

művelődés szervező

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Zala megye, 8790 Zalaszentgrót, Batthyány ut 9.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Közművelődési tevékenység,-kapcsolattartás klubokkal,művészeti csoportokkal, rendezvényekkel kapcsolatos szerződések előkészítése,szerzői jogdíjjakkal összefüggő tevékenység, rendezvény nyilvántartás, közművelődési statisztika, technikai dolgozók munkaidő beosztása,pénzügyi,dokumentáció.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, Közművelődési,

        Angol nyelvből alapfokú A típusú általános nyelvvizsga, alap szintű nyelvtudás,

        Közművelődési - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

        Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        ECDL Start

        B kategóriás jogosítvány,

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok másolata,szakmai önéletrajz

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Felsőfokú képesítés, pénzügyi ,

        Angol nyelvből középfokú C típusú általános nyelvvizsga, társalgási szintű nyelvtudás,

        ECDL

        Zalaszentgróton vagy a környékén szerzett szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

        Jó szintű szerkesztési ismeretek, jó kommunikációs készség, rendezvény szervezés,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Jó szintű előadó művészeti ismeretek,konferálási tapasztalat

        Jó szintű előadó művészeti ismeretek,konferálási tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség, erkölcsi bizonyítvány, végzettségi dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 21.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 06 30 608 5584 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Városi Könyvtár és Művelődési- Felnőttképzési Központ címére történő megküldésével (8790 Zalaszentgrót, Batthyány út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM19494-2/2016 , valamint a munkakör megnevezését: művelődés szervező .         Postai úton, a pályázatnak a Városi Könyvtár és Művelődési- Felnőttképzési Központ címére történő megküldésével (8790 Zalaszentgrór, Batthyány út 9. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: BM19494-2/2016, valamint a munkakör megnevezését: művelődés szervező .

és

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Zala megye, 8790 Zalaszentgrót, Batthyány út 9. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 28.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.vmkami.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.