Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona
Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

családsegítő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Részmunkaidő, heti 30 órás

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7443 Somogyjád, Fő utca 8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Hatályos jogszabályoknak megfelelő komplex családsegítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, szociális munkás, szociál pedagógus,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        B kategóriás jogosítvány,

        bűntetlen előélet, cselekvő képesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        családsegítő munkakörben - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        önálló munkavégzés képessége, saját gépkocsi

Elvárt kompetenciák:

        Kiváló szintű jogszabályi tájékozottság, ismeretek gyakorlati alaklmazása, határozottság, döntésképesség,

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű kommunikáció, empátia, alkalmazkodó képesség, tolerancia

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        iskolai végzettséget igazoló dokumentum, 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat a pályázattal összefüggő személyes adatok kezeléséről.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. december 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 30/257-5008 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona címére történő megküldésével (7443 Somogyjád, fFő utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 456/2018. , valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.         Postai úton, a pályázatnak a Somogyjádi Alapszolgáltatási Központ és "Együtt Könnyebb" Időskorúak Otthona címére történő megküldésével (7443 Somogyjád, Fő utca 8. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 456/2018., valamint a munkakör megnevezését: családsegítő.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Somogy megye, 7443 Somogyjád, Fő utca 8. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázati feltételeknek megfelelő pályázót, a felvételi bizottság személyesen hallgatja meg, melyről jegyzőkönyvet készít, - véleményez.A bizottság véleményét az intézményvezető elé terjeszti, aki a pályázót meghallgatja, a pályázatokat elbírálja, annak eredményéről valamennyi pályázót írásban értesíti.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Az intézményfenntartó Társulás településein helyben szokásos módon. - 2018. november 16.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.