Pécsi Tankerületi Központ

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Kökönyösi Gimnázium Magyarszéki Általános Iskolája

tanító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozott idejű 2018.11.26.-2019.06.30 –ig tartó közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Baranya megye, 7396 Magyarszék, Kossuth L. utca 44.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott tanítói feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, tanító,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        Főiskola, tanító - testnevelés műveltségi terület,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Az álláshely betöltéséhez szükséges képesítés meglétét igazoló okmány(ok) másolata, önéletrajz, motivációs levél, 90 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 26.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt •••••••••• nyújt, a 72/521-021 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Magyarszéki Általános Iskola 7396 Magyarszék, Kossuth L. utca 44. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/014/02826-4/2018 , valamint a munkakör megnevezését: tanító.         Postai úton, a pályázatnak a Pécsi Tankerületi Központ címére történő megküldésével (Kiss György Általános Iskola és AMI 7349 Szászvár, Szent István tér Szent Istv. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK/014/02826-4/2018, valamint a munkakör megnevezését: tanító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 30.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.