Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet

                           

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet
Központi betegszállító csoport

Betegszállító

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3000 Hatvan, Balassi Bálint utca 16.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Betegszállítói feladatok ellátása a munkaköri leírásban foglaltak alapján.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        8 Általános,

        büntetlen előélet

        egészségügyi alkalmasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány

        Nyilatkozat a pályázati anyagba való betekintési jogról az elbírálásban résztvevők részére

        Szakmai önéletrajz

        Motivációs levél

        Iskolai végzettséget igazoló okirat másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet címére történő megküldésével ( , . ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/18 , valamint a munkakör megnevezését: Betegszállító.         Postai úton, a pályázatnak a Albert Schweitzer Kórház- Rendelőintézet címére történő megküldésével (3000 Hatvan, Balassi Bálint utca 16. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2018/18, valamint a munkakör megnevezését: Betegszállító.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. december 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        www.askhatvan.hu

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.askhatvan.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 9.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.