Orosházi Polgármesteri Hivatal

                           

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Orosházi Polgármesteri Hivatal

jogi előadó

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Bizottsági- és képviselő-testületi ülésekre előterjesztések készítése, elkészült előterjesztések jogi ellenőrzése. Helyi rendeletek, szabályzatok előkészítése. Szerződések, jogi állásfoglalások készítése. Hivatali levelezések jogi kontrollja. Tartozások behajtása érdekében fizetési felszólító levelek kiküldése, fizetési meghagyásos eljárások előkészítése. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal jogi ügyeinek intézése, képviselete a társhatóságok, bíróságok előtt.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) Orosházi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzata az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Magyar állampolgárság,

        Cselekvőképesség,

        Büntetlen előélet,

        Egyetem, állam- és jogtudományi doktori képesítés,

        Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

        Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        szakmai tapasztalat - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

        szerződés-szerkesztésben szerzett szakmai tapasztalat - 1 év alatti szakmai tapasztalat,

        közigazgatási szakvizsga megléte

Előnyt jelentő kompetenciák:

        Kiváló szintű szóbeli és írásbeli kifejező készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        A 45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete alapján készített fényképes, szakmai önéletrajz

        90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylésről igazolás

        iskolai végzettséget, képzettséget tanúsító okiratok másolata

        nyilatkozat a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez történő hozzájárulásról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. november 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6., 16.00 óráig beérkezéssel. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK. 333-/2018. , valamint a munkakör megnevezését: jogi előadó.         Postai úton, a pályázatnak a Orosházi Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: TK. 333-/2018., valamint a munkakör megnevezését: jogi előadó.

        Elektronikus úton •••••••••• részére a •••••••••• E-mail címen keresztül Elektronikus úton részére a E-mail címen keresztül

        Személyesen: ••••••••••, Békés megye, 5900 Orosháza, Szabadság tér 4-6. 1. em. 9. a. 16:00 óráig beérkezéssel.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az állás betöltéséről a benyújtott pályázatok tartalma alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt, mérlegelése alapján személyes meghallgatásra kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. november 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Orosházi Élet

        www.oroscafe.hu, www.oroshaza.hu

        Békés Megyei Hírlap

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A kinevezés 6 hónapos próbaidő kikötésével történik. Az Orosházi Polgármesteri Hivatal az álláshirdetés eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. november 5.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a közigazgatási szerv által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.